Wypadek samochodowy we Francji: odszkodowanie powypadkowe

Wypadek samochodowy we Francji: odszkodowanie powypadkowe

Jak uzyskać odszkodowanie w wyniku wypadku samochodowego we Francji, którego sprawcą był Francuz?

W trakcie naszego doświadczenia zawodowego, spotkaliśmy się z wieloma przypadkami Polaków, poszkodowanych w wyniku wypadku samochodowego na terenie Francji, którzy borykali się z trudnościami uzyskania odszkodowania powypadkowego ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Problemy językowe, nieznajomość przepisów prawa francuskiego, zawiłości prawnicze i postawa towarzystw ubezpieczeniowych, które bezpodstawnie odmawiają wypłat odszkodowania, to główne problemy, z którymi borykają się Polacy próbujący dojść swoich praw.

Co należy więc zrobić gdy jesteśmy poszkodowani w wypadku na ternie Francji?

Wjeżdżając na teren Francji wystarczy, aby kierowca posiadał obowiązkową polisę OC.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje tzw. system Zielonej Karty, co oznacza, że kierowca nie musi nabywać ubezpieczenia OC komunikacyjnego na granicy każdego z odwiedzanych przez niego krajów. Wykupując więc w kraju obowiązkowe ubezpieczenie OC, towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje polskiemu kierowcy, że owo ubezpieczanie OC będzie również ważne na terytorium praktycznie każdego z krajów Unii Europejskiej. Wynika to z zasady tzw. domniemania pokrycia ubezpieczeniowego. Zgodnie z tą zasada, dowodem ubezpieczenia jest fakt posiadania polskich tablic rejestracyjnych. Niemniej dowód ubezpieczenia będzie konieczny w razie kontroli lub wypadku.

W razie wypadku, należy sporządzić formularz wspólnego oświadczenia o wypadku drogowym nazywany „constat amiable”. Jest to standardowy druk europejski, który określa:

-       dane osób uczestniczących w wypadku,

-       dane towarzystw ubezpieczeniowych,

-       dane dotyczące pojazdów uczestniczących w wypadku,

-       okoliczności wypadku.

Każda ze stron zachowuje jeden egzemplarz takiego wypełnionego i podpisanego formularza.

Jeśli żadna ze stron, nie posiada powyższego formularza, należy sporządzić i podpisać wspólne oświadczenie ze wszystkimi powyższymi danymi, w języku zrozumiałym dla każdej ze stron.

Zasadniczo, policja jest wzywana, tylko, jeśli wypadek spowodował ofiary w ludziach lub istnieje spór w kwestii winy.

Dochodzenie odszkodowania

Constat amiable” jest wysyłany przez sprawcę wypadku do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Niemniej często zdarza się, że francuskie towarzystwa ubezpieczeniowe, pod rożnymi pretekstami, odmawiają wypłaty ubezpieczenia ofierze wypadku.

Zdarza się również, że sprawca wypadku zbiegł lub nie miał ważnego ubezpieczenia, co utrudnia dochodzenie odszkodowania.

W takim wypadku, zadaniem naszej kancelarii jest reprezentowanie Państwa interesów. W tym zakresie proponujemy Państwu:

-       Konsultacje dotyczące procedury odszkodowawczej

Kto jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy stosowny organizm lub towarzystwo ubezpieczeniowe neguje swoją kompetencję do wypłaty odszkodowania? Gdzie dochodzić swoich praw: w Polsce czy we Francji? Jak dochodzić swoich praw? Jakie są moje prawa i obowiązki?

W trakcie bezpośredniej konsultacji odpowiadamy na wszystkie Państwa pytania.

-       Pisma roszczeniowe do towarzystw ubezpieczeniowych

Interwencja naszej kancelarii może się również ograniczać do przygotowania i wysłania w imieniu klienta pisma roszczeniowego do odpowiedniego towarzystwa ubezpieczeniowego.

-       Reprezentacja w trakcie procedury sądowej

Wreszcie w wypadku powtarzającej się odmowy towarzystwa ubezpieczeniowego wypłaty odszkodowania, nasza kancelaria zajmuje się reprezentacją praw ofiary wypadku w trakcie procedury sądowej na terenie Francji lub Polski.

 

Nasza kancelaria specjalizuje się w zakresie wszelkich spraw polsko-francuskich.

Dlatego zaletą powierzenia Państwa sprawy naszej kancelarii, jest zapewnienie pełnej obsługi w języku polskim, dzięki czemu, nieznajomość języka francuskiego nie będzie przeszkodą w staraniu się o odszkodowanie za wypadek samochodowy we Francji.

Nasze doświadczenie, znajomość przepisów i procedur obowiązujących we Francji i w Polsce, jest również gwarancją skuteczności w dochodzeniu odszkodowań za wypadek samochodowy we Francji.