Windykacja polskich wierzytelności przed francuskimi sądami – jak odzyskać swoje należności przed francuskim sądem?

Windykacja polskich wierzytelności przed francuskimi sądami - jak odzyskać swoje należności przed francuskim sądem?


W trakcie naszego doświadczenia zawodowego, nasza kancelaria miała wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich spółek, borykających się z problemami płatności ze strony ich francuskich partnerów.

 Problem ten głównie wynika, albo z przepisów zawartej z francuskim partnerem umowy (który, w większości wypadków narzuca kompetencję francuskich sądów), albo z przepisów europejskiego rozporządzenia dotyczącego kompetencji sądowej na terenie Unii Europejskiej (w tym wypadku kompetencja przysługuje albo sądowi miejsca zamieszkania dłużnika, albo sądowi miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi).

Niemniej, w większości wypadków, polskiemu przedsiębiorcy trudno jest ocenić szanse uzyskania płatności swojej wierzytelności oraz koszt jaki bedzie reprezentować taka procedura sądowa.

We Francji, windykację wierzytelności dochodzi się głównie w ramach dwojakiego rodzaju procedury sądowej:

1.Procedura zwana "référé"

 Tego typu procedura jest jakby odpowiednikiem polskiej procedury nakazowej.

 W ramach tego typu procedury, polski przedsiębiorca może dochodzić windykacji wierzytelności, które nie mogą być zakwestionowane.

 Procedura ta jest głównie procedurą pisemną, a w ramach przedstawionego materiału dowodowego, najlepiej jest przedstawić:

 -          zawartą z francuskim partnerem umowę lub złożone przez francuskiego partnera zamówienie,

-          list przewozowy, w przypadku dostawy towarów lub dowód wykonania usługi na rzecz francuskiego partnera,

-          wysłane do francuskiego dłużnika niezapłacone faktury.

 Zaletą procedury „référé” jest jej szybkość, bowiem wyrok sądowy może zostać wydany w ciągu 1,5 do 2 miesięcy od złożeniu pozwu. Wyrok ten jest natychmiastowo wykonalny. Od uzyskanego wyroku przysługuje apelacja.

 Niemniej jeśli stronie przeciwnej uda się w jakikolwiek sposób zakwestionować dochodzoną wierzytelność (np. podnosząc zarzut co do jakości dostarczonego towaru lub usługi lub opóźnienia w jej realizacji, itd.) i zarzutu tego nie da się obalić, sędzia może zadecydować o przekształceniu procedury "référé" w zwykłą procedurę sądową.

 2. Zwykła procedura sądowa

 Podobnie jak procedura "référé", zwykła procedura sądowa jest głównie procedurą pisemną. Wszystkie argumenty, w tym materiał dowodowy i zeznania świadków, są przedstawiane w formie pisemnej.

 Wadą tej procedury jest jej długość, bo trwa ona od 1,5 do 2 lat.

 Procedura ta kończy się posiedzeniem sądowym, na którym każda ze stron przedstawia swoje racje.

 Po takim posiedzeniu sądowym, sąd wydaje wyrok, który oczywiście może być zaskarżany przed Sądem apelacyjnym.

 Zabezpieczenie wierzytelności

Przed wszczęciem procedury sądowej warto jest również pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. W tym celu, można się zwrócić do sędziego o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont bankowych dłużnika.

 W przypadku takiego zajęcia zabezpieczającego, wierzyciel ma obowiązek, pod rygorem nieważności i w ciągu miesiąca od zajęcia kont bankowych dłużnika, wszczęcia procedury sądowej pozwalającej uzyskać tytuł egzekucyjny.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat windykacji polskich wierzytelności przed francuskimi sądami, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu się z naszą kancelarią.

 Kancelaria Mecenas Hermant specjalizuje się  w sprawach polsko-francuskich i zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia, dotyczące toczącej się we Francji procedury sadowej, w języku polskim.