SPRAWY POLSKO-FRANCUSKIE

Jak znaleźć polsko-francuskiego adwokata, który posiada stosowne kompetencje zarówno w prawie polskim jak i w prawie francuskim ?

Wchodząc na francuski rynek, polscy inwestorzy muszą się borykać nie tylko z problemami prawnymi, ale również z problemem zrozumienia praktyk stosowanych w danym kraju. Ten sam problem dotyczy francuskich inwestorów wchodzących na polski rynek.

Z tego względu, kancelaria Mecenas Hermant specjalizuje się we wszelkiego rodzaju sprawach polsko-francuskich. Dzięki biegłej znajomości obu systemów prawa i praktyk sądowych stosowanych w obu krajach, klienci Mecenas Hermant korzystają z najlepszych dla nich rozwiazań prawnych.

W trakcie naszego doświadczenia zawodowego kancelaria Mecenas Hermant zajmowała się w szczególności:

  • Reprezentacją polskiej spółki w trakcie sądowej procedury przejęcia francuskiej spółki w upadłości    
  • Zakładaniem francuskich spółek przez polskich klientów
  • Egzekucją, na terenie Francji, polskich wyroków sądowych i europejskich nakazów zapłaty
  • Obsługą prawną polskich klientów, którzy zainwestowali w kapitał spółki francuskiej
  • Opiniowaniem konsekwencji polsko-francuskich umów handlowych
  • Obsługą prawną francuskich klientów, którzy zainwestowali w kapitał polskiej spółki z o. o.
  • Reprezentacją polskich pomiotów przed sądami we Francji
  • Windykacją wierzytelności od francuskich kontrahentów