Gdzie płacić składki (ZUS – URSSAF/RSI) przy wykonywaniu działalności w Polsce i we Francji?

Gdzie płacić składki (ZUS - URSSAF/RSI) przy wykonywaniu działalności w Polsce i we Francji?

W ramach naszej działalności spotkaliśmy się z wieloma problemami z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy wykonujący swoją działalność w Polsce i we Francji.

Jednym z najczęstszych problemów jest niesprawiedliwa podwójna płatność składek socjalnych (ZUS/Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, URSSAF/RSI we Francji).

Większość polskich przedsiębiorców nie wie, że w ramach Unii Europejskiej mają prawo ubiegania się o zwolnienie z opłat socjalnych w jednym z dwóch krajów, w którym wykonują działalność. A francuski URSSAF/RSI i polski ZUS nie spieszą się z wyjaśnieniami...

Co więcej, nawet jak polscy przedsiębiorcy prezentują przed francuskim URSSAF-em/RSI umotywowany wniosek o zwolnienie z opłat socjalnych, gdyż płacą już składki w Polsce, często napotykają się na problem braku odpowiedzi ze strony URSSAF-u/RSI lub problem niejasnych odpowiedzi niepozwalających, w sposób oczywisty, zwolnić polskiego przedsiębiorcy, z płatności składek w jednym z dwóch krajów.

W takich wypadkach do akcji wkracza nasza polsko-francuska kancelaria, która w skuteczny sposób interweniuje u francuskiego URSSAF-u i RSI.

Zwolnienie z płatności składek socjalnych na terenie Francji wymaga zgromadzenia, przy współpracy z polskim ZUS-em, kompletu, wymaganych przez prawo unijne dokumentów. Często, oprócz umotywowanego wniosku, niezbędne są bezpośrednie wizyty adwokata w URSSAF-ie/RSI, a nawet złożenie odwołania od decyzji URSSAF-u/RSI do polubownej komisji. W skrajnych wypadkach niezbędne jest też założenie sprawy we francuskim Sądzie do spraw socjalnych.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat możliwości uzyskania zwolnienia z płatności podwójnych składek ZUS - URSSAF/RSI w jednym z dwóch krajów, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich i zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.