Egzekucja na terenie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego: część 2

Egzekucja na terenie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego: część 2


Egzekucja Europejskiego Tytułu Wykonawczego na terenie Francji może się składać z kilku etapów:

  1. Pierwszy polega na wszczęciu egzekucji i komorniczym wezwaniu dłużnika do płatności. Na tym etapie dłużnik może się dobrowolnie zgłosić i zaproponować płatność lub jej rozłożenie na raty
  2. Jeśli dłużnik w żaden sposób nie zareaguje na wezwanie, to należy wszcząć egzekucję przymusową.

  • Pierwszą fazą takiej egzekucji, jest próba dokonania zajęcia kont bankowych dłużnika. Jeśli polski wierzyciel nie posiada informacji o takich kontach, to ich wyszukiwanie może być zlecone francuskiemu komornikowi. W tym celu należy    dostarczyć komornikowi datę i miejsce urodzenia dłużnika oraz jego miejsce zamieszkania.
  • Dokonanie zajęcia na kontach bankowych może być ewentualnie kwestionowane przez dłużnika przed francuskim sądem. W takim wypadku nasza kancelaria interweniuje w celu reprezentacji polskiego wierzyciela przed francuskim sądem.
  • Przy braku możliwości zajęcia kont bankowych, można się również ubiegać przed francuskim sądem o wydanie decyzji pozwalającej zająć część pensji dłużnika (francuskie prawo zabrania zajęcia całości pensji).

Ponadto, można również próbować dokonania zajęcia ruchomości lub nieruchomości dłużnika.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat egzekucji na ternie Francji Europejskiego Tytułu Wykonawczego, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich i zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.